Multimedialne programy edukacyjne dla dzieci – korzyści

programy edukacyjne dla dzieci

Multimedialne programy edukacyjne dla dzieci – korzyści 

Biorąc pod uwagę wykorzystanie technologii informacyjnej, w tym między innymi multimedialne programy edukacyjne dla dzieci, można uzyskać sporo różnych korzyści, które postaramy się przedstawić w poniższym artykule. 

Dobranie oprogramowania do umiejętności i potrzeb dzieci 

Dźwięki i obrazy, których dostarczyć mogą techniczne środki słuchowo-wzrokowe przedstawiają rzeczywiście w bogaty i różnorodny sposób. U uczniów pobudzana jest ciekawość, jak i gotowość i chęć do zdobywania wiedzy. Proces kształcenia podlega maksymalnej indywidualizacji (każdy z uczniów pracuje w innym tempie i posiada inną osobowość). Zajęcia lekcyjne wzbogaca się o nowoczesne metodyczne rozwiązania, co jest zachętą dla uczniów do większego umysłowego wysiłku oraz wiary we własne możliwości. 

Rozwijanie różnych umiejętności u dzieci 

Dzięki tego typu programom komputerowym, dzieci mogą się jednocześnie bawić i uczyć, co jest przyczyną wzrostu w efektywności nauczania. Dzieci stają się samodzielne i nastawione na tworzenie i poszukiwanie nowych umiejętności. Komputery właściwie użyte podczas lekcji wyzwalają sporą aktywność w porównaniu z innymi dydaktycznymi środkami, podnoszą także rezultaty nauczania. 

Pomoc w przypadku trudności z nauką 

Komputery mają spore znaczenie w przypadku edukacji dzieci mających kłopoty z nauką. Właściwe programy są pomocne w nauce pisania, czytania, w opanowaniu liczenia, gramatyki, ortografii czy też rozwiązywania różnych zadań. Komputery nie zdenerwują się pomimo następnych potknięć uczniów. Za sprawą zdolności do powtórzenia takich samych operacji, wielokrotnie powtórzą zadania czy też polecenia, nie irytując się przy tym jak ludzie. Dlatego przy ich pomocy nauka jest łatwiejsza dla uczniów. Dzieci mogą pracować z komputerami bez stresu, gdyż nie są im stawiane oceny. Niebanalny jest również w tym przypadku aspekt dydaktyczno-wychowawczy, bowiem same komputery są wymagające, konsekwentne i nieprzekupne. 

Jakie jeszcze korzyści daje technologia informacyjna w szkole? 

Technologia informacyjna w szkole, może powodować ważne zmiany dotyczące interakcji w szkolnej klasie czy też wzorów nauczania. W czasie pracy z komputerami uczniowie prowadzą ze sobą rozmowy, zadają sobie wzajemnie pytania oraz udzielają na nie odpowiedzi, głośno również komentują własne osiągnięcia. Najbardziej pożytecznym przykładem interakcji, które zachodzą w związku z użyciem komputerów w szkolnictwie będzie aktywny udział uczniów w uczeniu swoich rówieśników. Wielu pedagogów korzysta z takiego zjawiska. Bywa, iż nowoczesna technologia jest przedstawiana kilku komputerowym zapaleńcom, zaś po paru tygodniach wykorzystuje ją cała klasa, wiedza staje się powszechna poprzez uczniowskie interakcje. Dzięki wykorzystaniu sprzętu informatycznego, wyrabia się nawyk koncentracji oraz dobrej organizacji pracy. Opanowywanie wybranych umiejętności w pracy z komputerami, takich jak chociażby poznanie klawiatury oraz metod zastosowania wybranych klawiszy, uruchomienie programów i praca z nimi, są ważną częścią informatycznej kultury, którą uczniowie winni wzbogacić na kolejnych etapach swojej edukacji. Korzystając z komputera, dzieci mogą uczyć się formułowania problemów i analizy możliwości odpowiednich rozwiązań. Uzyskane rezultaty mogą wyrabiać u dzieci umiejętności twórczego myślenia. Stosowanie komputerów celem opracowania nowych materiałów, albo samodzielnego wykonania zadań przez dzieci, przyczyni się do powstawania pozytywnej motywacji podczas nauki.