Efekt Philipa Zimbardo. Moralność, psychologia zmiany i postawy społeczne

Philip Zimbardo, jest znanym amerykańskim psychologiem, który przeprowadził tzw. eksperyment więzienny, uznany jako jedno z wybitnych dokonań na polu nauk społecznych. Zimbardo był także założycielem Kliniki Nieśmiałości, wielu ośrodków udzielających wsparcia psychologicznego potrzebującym tego osobom, autorem uznanych dzieł dotyczących tego zagadnienia oraz profesorem Uniwersytetu Stanforda. 

DEMONIZACJA RZECZYWISTOŚCI I LEKARSTWO NA OBŁĘD

Książka “Efekt Lucyfera”, wydana po raz pierwszy w Polsce przez wydawnictwo PWN w 2009 roku, odniosła ogromny sukces i do dziś dnia cieszy się wielkim uznaniem wśród czytelników. Praca, dotyczy głównie eksperymentu więziennego oraz jego efektów.

Zimbardo, ze szczegółami opisuje w niej przebieg prowadzonych pod swoim kierownictwem badań symulacyjnych oraz nawiązuje do innych, podobnych faktów i wydarzeń, które według niego uzkazują źródło ludzkie moralności oraz związane z nią zależności miejsca, pełnionych przez nas funkcji czy też reakcji na rozkazy.

Tytuł książki https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Philip-Zimbardo,a,72384902, celowo nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej, która według autora, ma zasadnicze znaczenie jako rodzaj powszechnie stosowanego przez większość ludzi kodeksu stosowanych na co dzień zasad. 

CZAS I ZAGADNIENIA ZMIANY POSTAW. KSIĄŻKI ZIMBARDO WYDANE PRZEZ PWN

Kolejną ciekawą pozycją tego autora, jest poradnik zatytułowany “Paradoks czasu”, którego współtwórcą jest John Boyd. Książka, w przejrzysty sposób wyjaśnia nam znaczenie oraz oddziaływanie czasu na nasze życie codzienne, organizację zajęć, pracy, rozrywki i odpoczynku. “Paradoks czasu”, może pomóc nam zrozumieć to, gdzie tak naprawdę leży problem związany z tym, co zwykliśmy nazywać jako tzw. brak czasu oraz rzeczywiste konsekwencje tego, w jaki sposób korzystamy z własnego życia i dostępnych nam środków realizacji, wybranych przez siebie właściwych celów.  

Podręcznik “Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego”, to klasyka wyposażenia półki z książkami, każdego dobrze wykształconego psychologa, bez której trudno się obejść, jeśli nie ma się jej pod ręką. Pozycja ta pełna jest podstawowych pojęć, teorii, koncepcji oraz definicyjnych wyjaśnień, które mogą przydać się także ekonomistom, politologom czy badaczom socjologii.