Podręczniki szkolne i ich najważniejsze funkcje

Podręczniki szkolne to jedne z najbardziej znienawidzonych książek, z którymi miał do czynienia każdy. Kojarzą się z nauką a większość uczniów raczej niechętnie spędza wolny czas na przyswajaniu wiedzy. Stereotypowe myślenie o książkach do nauki jest takie, że są nudne, napisane nieprzystępnym językiem i bardzo ciężkie, jeśli chodzi o ich codzienny transport. Książki stanowią jednak skarbnicę wiedzy i każdy, kto będzie w stanie docenić je choć trochę, zauważy, że odgrywają bardzo ważne role w życiu młodych ludzi. Najlepsze podręczniki zostają zapamiętane na długo i potrafią ukształtować uczniów na całe życie. Jakie funkcje spełniają książki do nauki?

Funkcja edukacyjna

Oczywiście prymarną rolą podręczników jest to, że mają przekazywać wiedzę, gdyż w takim celu zostały stworzone. Dodatkowym postulatem jest przekazywanie informacji w sposób jasny i nieskomplikowany, a także w sposób rzetelny. Dlatego też książki przeznaczone do nauki poszczególnych przedmiotów muszą być nieustannie aktualizowane wraz ze zmieniającymi się układami na świecie.Z pewnością nie zmieni się nic w historii starożytnej, ale w geografii lub astronomii mogą już nastąpić zmiany. Przykładowo w starych podręcznikach do fizyki Pluton miał status planety, który w 2006 roku mu odebrano. Z kolei Przylądek Rozewie przestał być najdalej na północ wysuniętą częścią Polski. Obecnie jest nią Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze. Dlatego też trzeba było zaktualizować nowoczesne książki do nauki geografii. Takie przykłady można mnożyć.

Funkcja aktywizująca i motywująca

Współczesne dzieciaki są przyzwyczajone do szybkości w działaniu. Nie potrafią na niczym skoncentrować się przez dłuższy czas, ponieważ Internet nauczył ich błyskawicznego udzielania odpowiedzi. Podręczniki szkolne https://tantis.pl/podreczniki-szkolne-c5055 mają za zadanie bardziej skłonić do samodzielnego myślenia i działania w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań, a nie szukania gotowych patentów. Jest to bardzo istotne, ponieważ Internet, pomimo olbrzymich zasobów, nie zna odpowiedzi na wszystkie życiowe wątpliwości.

Wspieranie pasji

Uczniowie nie muszą lubić wszystkich przedmiotów, ale warto zaszczepiać w nich jakiekolwiek zainteresowania, z którymi mogą w przyszłości powiązać swoje życie zawodowe. Książki stawiają trudne pytania i wyzwania, które zachęcają młodzież do podjęcia interakcji. Dziś najbardziej cenione są podręczniki, które prowadzą swoisty dialog ze swoimi użytkownikami. Pozwalają zatem na twórcze działania i współtworzenie ich treści przez uczniów.

Funkcje związane z pamięcią i koncentracją

Nic tak nie wpływa na mózg człowieka jak czytanie książek, niezależnie od rodzaju lektury. Korzystanie z tradycyjnych podręczników ma bardzo istotne znaczenie dla wspierania funkcji intelektualnych. Poprawia się wówczas kojarzenie faktów, pojemność pamięci oraz zasób słownictwa. Książki wyciszają, pozwalają skupić się na szczegółach, zamiast reagowania na dużą ilość bodźców z zewnątrz. Umiejętności te i ćwiczenia półkuli mózgowych zaprocentują w przyszłości i pozwolą zachować sprawność umysłową na starość.