Jakie odniesienia do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce można znaleźć w publikacji Podstawy ekonomii PDF?

podstawy ekonomii pdf

Ekonomia jest nauką, która zajmuje się mechanizmami działania gospodarki i prawami rynku. Tematyka ta jest głównym przedmiotem studiów na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni. Zarazem elementy podstaw ekonomii  wprowadzane są w nauczaniu na innych wydziałach takich jak prawo, zarządzanie, czy finanse. Pozycje wydawnicze omawiające kluczowe zagadnienia z tej dziedziny wzbudzają też zainteresowanie grona odbiorców związanych z działalnością różnych podmiotów gospodarczych.

Podręcznik dla studentów i wykładowców

Publikacja Podstawy ekonomii PDF zawiera omówienie głównych nurtów teorii ekonomii wraz z odwołaniem się do polskiej rzeczywistości gospodarczej. Tematyka dotyczy makroekonomii, mikroekonomii, ekonomii społecznej, polityki pieniężnej i funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest to pozycja do wykorzystywania przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni kierunkowych, jak też na wydziałach nieekonomicznych. Napisana jest przystępnym językiem zrozumiałym zarówno dla studentów, jak też szerszego grona czytelników.

Co może zainteresować każdego?

Zagadnienia poruszane w Podstawach ekonomii PDF mogą być pomocne w poznaniu zjawisk obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Oprócz kluczowych pojęć omawiana jest problematyka dotycząca:

czytanie ebookow
  • polityki fiskalnej państwa,
  • inflacji,
  • funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • praw rządzących popytem i podażą,
  • gospodarstw domowych jako odbiorców dóbr konsumpcyjnych.

Książka charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym. Jest to publikacja zbiorcza utworzona przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalistów z Narodowego Banku Polskiego.